fbpx

Algemene voorwaarden van Yogaschool Bhoora Beverwijk

Algemene voorwaarden van yogaschool Bhoora Beverwijk

Begrippen

1.1 Yogaschool Bhoora Beverwijk is statutair gevestigd te Wijk aan Zee, Paasdal 45, 1949 AV en is geregistreerd in het handelsregister onder 34316811. De lessen worden gegeven aan de Breestraat 95 II, 1941 EG Beverwijk.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Yogaschool Bhoora Beverwijk gehanteerde algemene voorwaarden, te raadplegen via de website en in de yogaschool. Het staat yogaschool Bhoora Beverwijk vrij om de algemene voorwaarden aan te passen. Studenten stemmen er in dat de meest recente algemene voorwaarden van toepassing zijn om op de activiteiten waaraan wordt deelgenomen en op het  abonnement dat loopt.

1.3 Abonnement/lidmaatschap: een door yogaschool Bhoora Beverwijk uit te geven of al uitgegeven, en door een student te betalen of al betaald, abonnement, lidmaatschap of contract voor het volgen van alle aangeboden activiteiten. Bij het afsluiten van een abonnement gaat de deelnemer akkoord met een automatische incasso. Over het terugboeken van een automatisch geïncasseerd bedrag kan contact gezocht worden met de bank.

1.4 Rittenkaart: een kaart die gebruikt kan worden voor het volgen van vijf, tien of twintig lessen, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.5 Losse Les: een éénmalig te betalen en te volgen les bij Yogaschool Bhoora Beverwijk, anders dan op basis van een lidmaatschap of abonnement.

1.6 De student: degene die 12 jaar of ouder is en die een door of bij yogaschool Bhoora Beverwijk georganiseerde les, workshop of training volgt of gaat volgen. 

1.7 Website: de website van yogaschool Bhoora Beverwijk: http://yogaschoolbeverwijk.nl

1.8 Eversports: het boekings- en reserveringssysteem waarmee wordt gewerkt. Het systeem verwerkt de betalingen, houdt het tegoed van een deelnemer bij en is de administratie van yogaschool Bhoora Beverwijk. Iedere deelnemer heeft een eigen account bij Eversports en kan via de website of de web-app zijn/haar gegevens en/of abonnementen aanpassen en/ of stopzetten.

1.9 Workshop/cursus/training: een activiteit anders dan een reguliere yogales.

Toepasselijkheid

2.1 Iedereen die deelneemt aan een activiteit van Yogaschool Bhoora Beverwijk gaat zonder uitzondering akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Yogaschool Bhoora Beverwijk mag de algemene voorwaarden wijzigen. De op de website gepubliceerde algemene voorwaarden zijn de geldende versie. Studenten worden via de app van Eversports geïnformeerd over de wijziging van de algemene voorwaarden. Alleen bij zeer ingrijpende wijzigingen kan een abonnement tussentijds worden gestopt.

Abonnementen, rittenkaart, losse lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een abonnement, rittenkaart of losse les.

3.2 Een abonnement gaat in als yogaschool Bhoora Beverwijk het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de student heeft ontvangen.

3.3 Maandabonnementen lopen minimaal een kwartaal. Daarna zijn ze maandelijks opzegbaar.

3.4 Yogaschool Beverwijk geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de student:

Bhoora onbeperkt maandabonnement

Geeft recht op een onbeperkt aantal lessen tijdens de looptijd van het lidmaatschap. Eén keer per maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand opgezegd moet worden. Dit kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Een keer per kalenderjaar kan het abonnement een kalendermaand gepauzeerd worden. Dat kan ingesteld worden tot de 15e dag van de maand ervoor.

Bhoora basis maandabonnement

Geeft recht op 1 les per week. Niet gebruikte lessen vervallen niet en zijn vrij te besteden tijdens de looptijd van het abonnement. Als het abonnement wordt opgezegd, kan de student niet genoten lessen volgen in de laatste maand. Voor niet genoten lessen wordt geen geld teruggegeven. Eén keer per maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand opgezegd moet worden. Dit kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen.

Jaarabonnement

Een maandabonnement onbeperkt of beperkt, afgesloten voor een heel jaar. De student krijgt een korting die gelijk is aan het tarief voor twee maanden. Het jaarabonnement wordt in één keer vooruit geïncasseerd of per pin voldaan en gaat in op het moment dat de betaling is verwerkt. Er wordt geen geld teruggegeven. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de dertiende maand nadat het abonnement is ingegaan. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand opgezegd moet worden. Dit kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Het jaarabonnement Bhoora onbeperkt kan een keer per jaar een kalendermaand gepauzeerd worden. Dat kan ingesteld worden tot de 15e dag van de maand ervoor.

Rittenkaart 

Deze kaart geeft recht op 5, 10 of 20 lessen en wordt vooruit betaald. De kaart niet overdraagbaar. Er wordt geen geld teruggegeven. De tienrittenkaart is geldig tot zes maanden na uitgifte.

Zwangerschapsyoga

Dit abonnement wordt afgesloten voor de duur van de cursus (negen lessen). Betaling geschiedt in e e n keer (bij uitzondering is betaling in termijnen mogelijk). De lessen worden aangeboden volgens een vooraf vastgesteld rooster. Het inhalen van een gemiste les is alleen mogelijk als er gelijktijdig meerdere cursussen lopen. In andere gevallen is het inhalen van een les niet mogelijk. 

Losse les

Een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Yogaschool Bhoora Beverwijk.

Proefles 

Een gratis les die een potentiële student de kans geeft om kennis te maken met Yogaschool Bhoora Beverwijk. Een student heeft recht op één gratis proefles.

Bhoora basis proefabonnement

Een maandabonnement dat een potentiële student de kans geeft om kennis te maken met Yogaschool Bhoora Beverwijk. Onderdeel van het proefabonnement is een workshop die vrijwel maandelijks wordt aangeboden. Een student kan het proefabonnement eenmalig afsluiten, tegen een aangepast tarief.

3.5 Iedere student meldt zich voorafgaand aan de activiteit bij de docent of vertegenwoordiger van Yogaschool Bhoora Beverwijk om zich definitief in te schrijven. 

3.6 Het inschrijfgeld is € 12,50. Een student krijgt daarvoor ook hulp en uitleg bij het installeren van de app van Eversports. Een student die binnen drie maanden na beëindiging van een abonnement opnieuw een abonnement afsluit, hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Ook voor abonnementen die aansluitend aan een proefles worden afgesloten, geldt geen inschrijfgeld.

Betalen en opzeggen

4.1 Een abonnement, workshop, training of losse les wordt vooraf betaald. Betaling kan via de website (iDEAL), per automatische incasso of met pin in de yogaschool. Achteraf- of contant betalen is niet mogelijk.

4.2 Als het verschuldigde termijnbedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven, of als de student het bedrag storneert kan de student tijdelijk niet meedoen aan de lessen (zie  4.1). De verplichting om te betalen blijft bestaan, totdat het abonnement volgens de geldige regels is opgezegd. Gemiste lessen kunnen na verwerking van de betaling worden ingehaald tijdens de lopende abonnementsperiode. Voor storneringen (terugboekingen) zonder geldige reden (bijvoorbeeld omdat het abonnement niet tijdig is opgezegd) wordt € 10.- administratie- en verwerkingskosten gerekend. Dat geldt ook voor het opnieuw moeten incasseren vanwege een saldotekort op de eerste van de maand. 

4.3 De geldende prijzen voor alle activiteiten van yogaschool Bhoora Beverwijk staan op de website en zijn in te zien in de yogaschool. Yogaschool Bhoora Beverwijk behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Die wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de yogaschool, op de website en per e-mail.

4.4 De opzegtermijn is bij alle abonnementen één kalendermaand. Opzeggen kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Er wordt geen geld teruggegeven. In sommige gevallen wordt een tegoedbon verstrekt. Yogaschool Bhoora Beverwijk adviseert om na het beëindigen van een abonnement ook de afgegeven incassomachtiging in te trekken. Neem daarvoor contact op met de bank.

4.5 Bij langdurige ziekte of blessure kan de student het abonnement opschorten voor een periode van maximaal zes maanden. Voor een opschorting is een verklaring nodig van een erkend arts of behandelaar. De opschorting is geen opzegging. De betalingsverplichting blijft bestaan. Op de dag dat student weer deelneemt aan een les gaat het abonnement weer in. Wijzigingen in de abonnementsvorm moeten voor de 15e dag van de maand worden doorgegeven.

Reserveren en annuleren 

5.1 Reserveren is niet verplicht, maar biedt wel zekerheid dat de student een plek heeft. Reserveren kan tot 4 uur voor aanvang van de les. 

5.2 Deelname kan tot 4 uur voor aanvang van de les geannuleerd worden. Daarna wordt de les afgeschreven van het abonnement. Bij onbeperkte abonnementen vervalt tijdelijk de mogelijkheid om te reserveren als de student (te vaak) niet verschijnt zonder te annuleren. 

5.3 Reserveren kan uitsluitend via de website en de app Eversports, die beschikbaar is voor Android en iOS. 

5.4 Lessen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Bij minder dan 5 deelnemers kan de les geannuleerd worden. Leerlingen worden over het annuleren geïnformeerd per e-mail/WhatsApp/Eversports. 

Lesrooster

6.1 Het actuele lesrooster staat altijd op de website. Roosterwijzigingen worden bekendgemaakt via de website, per e-mail en in de yogaschool. 

6.2 Yogaschool Beverwijk behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats. Studenten die gereserveerd hebben voor de betreffende les krijgen bij annulering een (push)bericht via de app. Ook wordt de wijziging gepubliceerd op de website.

6.3 Yogaschool Bhoora Beverwijk is gesloten op officiële feestdagen (inclusief 5 december) en tijdens de gehele week waarin de Beverwijkse Feestweek wordt gehouden.

Workshops en trainingen

7.1 Workshops, cursussen en trainingen worden aangekondigd via de website en in de yogaschool.

7.2 Voor workshops cursussen en trainingen geldt een minimum aantal deelnemers. Als er te weinig deelnemers zijn gaat de activiteit niet door en krijgt iedere student zijn geld terug. Het minimum-aantal deelnemers verschilt per workshop/training en wordt kenbaar gemaakt op het reserveringsformulier. 

7.3 Een student kan zonder opgaaf van reden zijn deelname annuleren tot 7 dagen voor de geplande activiteit. Een student krijgt geen geld terug maar een tegoedbon voor het volgen van een andere cursus of yogales. 

Huisregels

8.1 Fietsen moeten zodanig geparkeerd worden, dat andere bezoekers en omwonenden van yogaschool Bhoora Beverwijk er geen last van hebben.

8.2 Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van yogaschool Bhoora Beverwijk.

8.3 Schoenen, tassen, telefoons en sporthorloges zijn niet toegestaan in de yogazaal. 8.4 In de yogaschool zijn matten en attributen beschikbaar. Studenten ruimen na de les de spullen op en reinigen hun mat.

8.5 Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door yogaschool Bhoora Beverwijk niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te worden.

8.6 Tijdens de lessen wordt door studenten zo weinig mogelijk gesproken, zodat iedereen zijn eigen practice kan beoefenen. Vanzelfsprekend staat het de student wel vrij om een docent om aanwijzigingen te vragen. 

8.7 Yogaschool Bhoora Beverwijk behoudt zich het recht voor om studenten die de huisregels niet respecteren of naleven (ter beoordeling door yogaschool Bhoora Beverwijk) de toegang tot yogaschool Bhoora Beverwijk te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld en/of deelnamekosten. De student draagt na het incident zelf zorg voor een geldige opzegging, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

9.1 Iedereen die deelneemt aan een activiteit van yogaschool Bhoora Beverwijk doet dat vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid. Yogaschool Bhoora Beverwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, blessures, verlies of schade opgelopen voor, tijdens of na een activiteit.

9.2 Yogaschool Bhoora Beverwijk werkt met gekwalificeerde docenten. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een activiteit. Yogaschool Beverwijk adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

Aan studenten die een blessure of ander (lichamelijk) ongemak hebben, wordt gevraagd dit altijd vóór aanvang van de activiteit kenbaar te maken aan de docent. 

* Raadpleeg bij twijfel een arts.

* Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.

* Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

* Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele lichamelijke beperkingen.

* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

* Stel vragen wanneer een oefening onduidelijk is.

* Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

9.3 Hoewel yoga en meditatie helend kunnen werken, zijn de lessen nooit een vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Overleg bij twijfel met de docent en/of de behandelaar of het volgen van een yoga- of meditatieles verstandig is.

9.4 Studenten die zwanger zijn, melden dit altijd aan de docent. Sommige yogahoudingen en ademhalingsoefeningen zijn niet geschikt voor zwangere vrouwen. 

9.5 Yogaschool Bhoora Beverwijk besteedt de grootst mogelijke zorg aan de begeleiding van studenten en de nascholing van alle docenten. Desondanks aanvaarden we geen verantwoordelijk voor eventuele (nadelige) gevolgen van het volgen van de lessen.

Persoonsgegevens

10.1 Yogaschool Bhoora Beverwijk verzamelt persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering, zoals het uitvoeren van de automatische incasso. De gevraagde gegevens worden verwerkt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen

de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook Eversports GmbH (http://eversports.nl) voldoet aan de Europese regels ten aanzien van het opslaan en verwerken van persoonsgegevens. Yogaschool Bhoora Beverwijk is niet verantwoordelijk voor de handelswijze van Eversports GmbH en kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten van Eversports GmbH. 

10.2 Yogaschool Bhoora Beverwijk gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om studenten/deelnemers te informeren over actuele roosterwijzigingen en/of activiteiten.

10.3 Een student kan altijd de van hem/haar geregistreerde gegevens inzien en laten wijzigen, overdragen of verwijderen.

10.4 Een student die geen e-mail en/of pushberichten wil ontvangen, kan geen aanspraak maken op restitutie als een aangekondigde activiteit niet doorgaat en een bericht daarover de student niet tijdig heeft bereikt.

10.5 Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, behalve als de wet daartoe verplicht. Zie voor meer informatie ook de privacyverklaring.

10.6 Yogaschool Bhoora Beverwijk neemt alle maatregelen die redelijkerwijs in haar vermogen liggen om persoonsgegevens te beschermen.

Toepasselijk recht en beslechting geschillen.

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Eventuele geschillen verband proberen we eerst samen op te lossen. Als dat niet lukt schakelen we een bemiddelaar (mediator) in. In het ergste geval vragen we de rechtbank in Haarlem om de zaak te beoordelen.

Versie: 26 februari 2020