fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Yogaschool Bhoora Beverwijk verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van iedereen die deelneemt aan activiteiten van de yogaschool.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.yogaschoolbeverwijk.nl, en eversports.nl (de website van Eversports GmbH, de partij die het reserveringssysteem levert.)

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics, Statcounter, Facebook);

 • Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties;

 • Inloggen bij uw account;

 • Opgeslagen items in de ‘winkelwagen’ blijven staan;

  Deze cookies worden ongeveer 90 dagen bewaard.

  Persoonsgegevens

  • Als u een account aanmaakt dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met ons te kunnen sluiten en uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt als u gebruik maakt van onze producten of diensten. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

  • Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook als wij wettelijk verplicht zijn gegevens te verstrekken doen wij dat.

  • Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van uw

   account. U hebt dus ook ten alle tijden inzicht in de opgeslagen en bewaarde

   gegevens.

  • U beheert zelf uw eigen account en het bijbehorende wachtwoord.

  • Indien u inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u

   dit zelf verrichten via uw account.

  • Buiten uw account om bewaren wij uw persoonsgegevens alleen om de

   overeenkomst uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens over uw betalingen en uw contactgegevens. Indien u ons vraagt om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens dient zich te legitimeren.

  • De (persoons)gegevens die we van verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, facturen, betaalgedrag, en eventueel ook leeftijd.

   Account, wachtwoord

   Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.

   Bewaartermijn

   Persoonsgegevens worden bewaard tot het moment u uw account beëindigd. Vanaf dat moment worden nog wel de volgende persoonsgegevens bewaard: uw gedane betalingen, facturen, uw volledige naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden bewaard zolang wij dat wettelijk verplicht zijn.

Derden

Wij maken gebruik van software van Eversports GmbH. Deze onderneming regelt ook de opslag van de data, waaronder uw persoonsgegevens. Indien wij support nodig hebben op de software krijgen medewerkers van Eversports GmbH mogelijk ook tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens. Nieuwsbrieven worden verstuurd via de software en servers van Laposta (laposta.nl).

Klacht
Indien u meent dat uw privacy-rechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Nieuwsbrief
De verzamelde gegevens wordt ook gebruikt om studenten via een nieuwsbrief te informeren over wijzigingen in het het rooster en andere informatie die relevant is voor het volgen van de activiteiten van yogaschool Bhoora Beverwijk.
Een student die geen prijs stelt op deze informatie kan zich afmelden via een link in de nieuwsbrief, of door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@yogaschoolbeverwijk.nl. De yogaschool is er niet verantwoordelijk voor als studenten belangrijke informatie missen, doordat ze geen abonnement hebben op de nieuwsbrief.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 december 2019. Wij hebben het recht deze verklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring staat op www.yogaschoolbeverwijk.nl en is in te zien in de yogaschool.